676 Melitta

tiểu hành tinh

676 Melitta

Tên
Tên Melitta
Tên chỉ định 1909 FN
Phát hiện
Người phát hiện P. Melotte
Ngày phát hiện 16 tháng 1 năm 1909
Nơi phát hiện Greenwich
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.128
Bán trục lớn (a) 3.058 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.666 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.451 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.349 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 12.875°
Kinh độ (Ω) 150.618°
Acgumen (ω) 181.478°
Độ bất thường trung bình (M) 196.584°

676 Melitta là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được P. Melotte phát hiện ngày 16.01.1909 ở Greenwich, và được đặt theo tên Melitta, dạng ngôn ngữ thành Athens của tên Melissa trong tiếng Hy Lạp, một nữ thần biến thành con ong (và cũng ám chỉ tới tên người phát hiện là Melotte)[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi