677 Aaltje

tiểu hành tinh

677 Aaltje

Tên
Tên Aaltje
Tên chỉ định 1909 FR
Phát hiện
Người phát hiện August Kopff
Ngày phát hiện 18 tháng 1 năm 1909
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.048
Bán trục lớn (a) 2.955 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.814 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.095 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.079 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 8.482°
Kinh độ (Ω) 272.951°
Acgumen (ω) 281.536°
Độ bất thường trung bình (M) 288.078°

677 Aaltje là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Eos[1]. Nó được August Kopff phát hiện ngày 18.01.1909 ở Heidelberg, và được đặt theo tên nữ ca sĩ Hà Lan Aaltje Noordewier-Reddingius[2]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi