681 Gorgo

tiểu hành tinh

681 Gorgo

Tên
Tên Gorgo
Tên chỉ định 1909 GZ
Phát hiện
Người phát hiện August Kopff
Ngày phát hiện 13 tháng 5 năm 1909
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.103
Bán trục lớn (a) 3.106 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.787 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.426 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.475 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 12.564°
Kinh độ (Ω) 178.132°
Acgumen (ω) 119.570°
Độ bất thường trung bình (M) 143.027°

681 Gorgo là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được August Kopff phát hiện ngày 13.5.1909 ở Heidelberg, và được đặt theo tên hoàng hậu Gorgo ở thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, vợ của Leonidas thành Sparta[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi