683 Lanzia

tiểu hành tinh

683 Lanzia

Tên
Tên Lanzia
Tên chỉ định 1909 HC
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 23 tháng 7 năm 1909
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.050
Bán trục lớn (a) 3.116 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.962 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.271 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.502 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 18.529°
Kinh độ (Ω) 259.871°
Acgumen (ω) 283.865°
Độ bất thường trung bình (M) 282.211°

683 Lanzia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 23.7.1909 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Heinrich Lanz, kỹ nghệ gia người Đức đã cung cấp vốn để thành lập Viện Hàn lâm Khoa học Heidelberg Lưu trữ 2007-10-05 tại Wayback Machine[1]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa