684 Hildburg

tiểu hành tinh

684 Hildburg

Tên
Tên Hildburg
Tên chỉ định 1909 HD
Phát hiện
Người phát hiện August Kopff
Ngày phát hiện 8 tháng 8 năm 1909
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.036
Bán trục lớn (a) 2.432 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.345 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.519 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.793 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.519°
Kinh độ (Ω) 336.642°
Acgumen (ω) 290.729°
Độ bất thường trung bình (M) 159.111°

684 Hildburg là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được August Kopff phát hiện ngày 8.8.1909 ở Heidelberg và được đặt theo tên Hildburg, tên họ của phụ nữ Đức, cũng có thể do gợi ý từ 2 chữ HD (Hildburg) trong tên tạm của tiểu hành tinh này[1]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa