685 Hermia

tiểu hành tinh

685 Hermia

Tên
Tên Hermia
Tên chỉ định 1909 HE
Phát hiện
Người phát hiện W. Lorenz
Ngày phát hiện 12 tháng 8 năm 1909
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.196
Bán trục lớn (a) 2.237 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.797 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.676 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.345 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.647°
Kinh độ (Ω) 235.440°
Acgumen (ω) 80.185°
Độ bất thường trung bình (M) 265.579°

685 Hermia là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Flora[1]. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu S[1]Nó có đường kính khoảng 11 km và suất phản chiếu ánh sáng là 0.281 [2].

Tiểu hành tinh này do Wilhelm Lorenz phát hiện ngày 12.8.1909 ở Heidelberg và có lẽ được đặt theo tên nhân vật trong vở A Midsummer Night's Dream của Shakespeare, cũng có thể do gợi ý từ 2 chữ HE (HErmia) trong tên tạm của nó[2]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi