689 Zita

Tên
Tên Zita
Tên chỉ định 1909 HJ
Phát hiện
Người phát hiện J. Palisa
Ngày phát hiện 12 tháng 9 năm 1909
Nơi phát hiện Viên
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.231
Bán trục lớn (a) 2.315 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.781 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.849 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.523 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.745°
Kinh độ (Ω) 168.288°
Acgumen (ω) 188.207°
Độ bất thường trung bình (M) 78.391°

689 Zita là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Johann Palisa phát hiện ngày 12.9.1909 ở Viên, và được đặt theo tên công chúa Zita của Bourbon-Parma, vợ của hoàng đế Charles I của Áo[1]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa