692 Hippodamia

tiểu hành tinh

692 Hippodamia

Tên
Tên Hippodamia
Tên chỉ định 1901 HD
Phát hiện
Người phát hiệns Max Wolf
August Kopff
Ngày phát hiện 5 tháng 11 năm 1901
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.171
Bán trục lớn (a) 3.382 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.802 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.961 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 6.219 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 26.104°
Kinh độ (Ω) 63.561°
Acgumen (ω) 55.753°
Độ bất thường trung bình (M) 231.734°

692 Hippodamia là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Cybele. Nó được Max WolfAugust Kopff phát hiện ngày 5.11.1901 ở Heidelberg và được đặt theo tên Hippodamia, trong thần thoại Hy Lạp[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi