693 Zerbinetta

tiểu hành tinh

693 Zerbinetta

Tên
Tên Zerbinetta
Tên chỉ định 1909 HN
Phát hiện
Người phát hiện August Kopff
Ngày phát hiện 21 tháng 9 năm 1909
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.027
Bán trục lớn (a) 2.945 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.867 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.023 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.054 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 14.201°
Kinh độ (Ω) 351.983°
Acgumen (ω) 293.320°
Độ bất thường trung bình (M) 75.973°

693 Zerbinetta là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được August Kopff phát hiện ngày 21.9.1909 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Zerbinetta, nhân vật trong vở opera Ariadne auf Naxos của Richard Strauss[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi