694 Ekard

tiểu hành tinh

694 Ekard

Tên
Tên Ekard
Tên chỉ định 1909 JA
Phát hiện
Người phát hiện Joel Hastings Metcalf
Ngày phát hiện 7 tháng 11 năm 1909
Nơi phát hiện Taunton, Massachusetts
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.325
Bán trục lớn (a) 2.670 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.803 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.536 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.362 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 15.842°
Kinh độ (Ω) 230.429°
Acgumen (ω) 110.962°
Độ bất thường trung bình (M) 17.503°

694 Ekard là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Joel Hastings Metcalf phát hiện ngày 7.11.1909 ở Taunton, Massachusetts và được đặt theo tên đại học Drake (Drake đánh vần ngược = Ekard) (Hoa Kỳ), nơi S. B. Nicholson và vợ ông tính quỹ đạo của nó[1]

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa