696 Leonora

tiểu hành tinh

696 Leonora

Tên
Tên Leonora
Tên chỉ định 1910 JJ
Phát hiện
Người phát hiện Joel Hastings Metcalf
Ngày phát hiện 10 tháng 1 năm 1910
Nơi phát hiện Taunton, Massachusetts
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.252
Bán trục lớn (a) 3.169 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.371 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.967 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.641 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 13.041°
Kinh độ (Ω) 299.628°
Acgumen (ω) 104.750°
Độ bất thường trung bình (M) 327.670°

696 Leonora là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Joel Hastings Metcalf phát hiện ngày 10.01.1910 ở Taunton, Massachusetts và được đặt theo tên Mary Leonora Snow, vợ của Arthur Snow, người tính quỹ đạo của nó[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi