6972 Helvetius

tiểu hành tinh

6972 Helvetius (1992 GY3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 4 năm 1992 bởi Elst, E. W.La Silla.

Helvetius
Khám phá
Khám phá bởiElst, E. W.
Nơi khám pháLa Silla
Ngày khám phá4 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định6972
Đặt tên theo
Claude Adrien Helvétius
1992 GY3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2319788
Viễn điểm quỹ đạo2.9024920
Độ lệch tâm0.1305905
Chu kỳ quỹ đạo1502.4393982
Độ bất thường trung bình27.61266
Độ nghiêng quỹ đạo6.33254
Kinh độ của điểm nút lên214.00042
Acgumen của cận điểm283.23707
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.2

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi