697 Galilea

tiểu hành tinh

697 Galilea

Tên
Tên Galilea
Tên chỉ định 1910 JO
Phát hiện
Người phát hiện J. Helffrich
Ngày phát hiện 14 tháng 2 năm 1910
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.155
Bán trục lớn (a) 2.881 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.433 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.329 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.890 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 15.143°
Kinh độ (Ω) 15.598°
Acgumen (ω) 334.305°
Độ bất thường trung bình (M) 335.002°

697 Galilea là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được J. Helffrich phát hiện ngày 14.2.1910 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Galileo Galilei, nhân dịp nó được phát hiện đúng dịp kỷ niệm 300 năm ngày Galilei phát hiện các vệ tinh Galilei (của Sao Mộc)[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi