6987 Onioshidashi

tiểu hành tinh

6987 Onioshidashi (1994 WZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 11 năm 1994 bởi T. KobayashiOizumi.

Onioshidashi
Khám phá
Khám phá bởiT. Kobayashi
Nơi khám pháOizumi
Ngày khám phá25 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định6987
1994 WZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6518210
Viễn điểm quỹ đạo2.9253904
Độ lệch tâm0.0490513
Chu kỳ quỹ đạo1700.9012414
Độ bất thường trung bình161.40376
Độ nghiêng quỹ đạo2.97168
Kinh độ của điểm nút lên264.50972
Acgumen của cận điểm324.03728
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.0

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi