699 Hela

Tên
Tên Hela
Tên chỉ định 1910 KD
Phát hiện
Người phát hiện J. Helffrich
Ngày phát hiện 5 tháng 6 năm 1910
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.408
Bán trục lớn (a) 2.614 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.548 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.680 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.226 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 15.303°
Kinh độ (Ω) 242.768°
Acgumen (ω) 91.378°
Độ bất thường trung bình (M) 151.534°

699 Hela là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được J. Helffrich phát hiện ngày 5.6.1910 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Hel, nữ thần âm phủ trong thần thoại Bắc Âu[1]

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa