6 (số)

số tự nhiên

6 (sáu) là một số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 7.

  • Số sáu có nghĩa tốt lành, là có lương bổng cao (vì 6 - Lục đọc lái đi là lộc, nghĩa là tiền tài, giàu có - Theo quan điểm của người Việt NamTrung Quốc).
  • Số sáu được viết ở dạng gần như là đảo ngược của số chín.
  • Số sáu là số hoàn hảo nhỏ nhất: 1+2+3=6.
  • Bình phương của 6 là 36.
  • Căn bậc hai của 6 là 2,44989743.
  • 1/6 = 0,16666...
  • 666 là 1 con số tượng trưng cho ma quỷ.
6
Số đếm6
sáu
Số thứ tựthứ sáu
Bình phương36 (số)
Lập phương216 (số)
Tính chất
Hệ đếmlục phân
Phân tích nhân tử2 × 3
Chia hết cho1, 2, 3, 6
Biểu diễn
Nhị phân1102
Tam phân203
Tứ phân124
Ngũ phân115
Lục phân106
Bát phân68
Thập nhị phân612
Thập lục phân616
Nhị thập phân620
Cơ số 36636
Lục thập phân660
Số La MãVI
5 6 7

Trong hóa họcSửa đổi

  • 6 là số hiệu nguyên tử của nguyên tố Cacbon (C).

Tham khảoSửa đổi