7000 Curie

tiểu hành tinh

7000 Curie (1939 VD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 11 năm 1939 bởi Fernand RigauxUccle. Nó được đặt theo tên French-Polish scientist Marie Curie.

Curie
Khám phá
Khám phá bởiFernand Rigaux
Nơi khám pháUccle
Ngày phát hiện6 tháng 11 năm 1939
Tên định danh
7000
Đặt tên theo
Marie Curie
1939 VD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8178677
Viễn điểm quỹ đạo3.1112079
Độ lệch tâm0.2623900
1413.1935831
272.83827
Độ nghiêng quỹ đạo9.88030
60.48088
305.70229
Đặc trưng vật lý
12.8

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi