703 Noëmi

tiểu hành tinh

703 Noëmi

Tên
Tên Noëmi
Tên chỉ định 1910 KT
Phát hiện
Người phát hiện J. Palisa
Ngày phát hiện 3 tháng 10 năm 1910
Nơi phát hiện Viên
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Lệch tâm (e) 0.137
Bán trục lớn (a) 2.175 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.876 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.474 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.209 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.456°
Kinh độ (Ω) 213.898°
Acgumen (ω) 174.572°
Độ bất thường trung bình (M) 195.314°

703 Noëmi là một tiểu hành tinhvành đai chính, có đường kính khoảng 13 km. Nó được Johann Palisa phát hiện ngày 3.10.1910 ở Viên và được đặt theo tên nữ bá tước Valentine Noémi von Rothschild (1886-1969) để kỷ niệm ngày nữ bá tước hứa hôn với bá tước Sigismund von Springer (1873-1927), một người bảo trợ thiên văn học. Một nguồn khác nói nó được đặt theo tên Noemi, nữ anh hùng trong Cựu Ước (sách bà Ruth)[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi