706 Hirundo

tiểu hành tinh

706 Hirundo

Tên
Tên Hirundo
Tên chỉ định 1910 KX
Phát hiện
Người phát hiện J. Helffrich
Ngày phát hiện 9 tháng 10 năm 1910
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Lệch tâm (e) 0.196
Bán trục lớn (a) 2.727 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.193 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.262 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.504 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 14.471°
Kinh độ (Ω) 325.565°
Acgumen (ω) 30.235°
Độ bất thường trung bình (M) 24.360°

706 Hirundo là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được J. Helffrich phát hiện ngày 9.10.1910 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Hirundo, tên khoa học của chim họ Nhạn [1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi