709 Fringilla

tiểu hành tinh

709 Fringilla

Tên
Tên Fringilla
Tên chỉ định 1911 LK
Phát hiện
Người phát hiện J. Helffrich
Ngày phát hiện 3 tháng 2 năm 1911
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 17 tháng 4 năm 1996 (ngJ 2450190.5)
Lệch tâm (e) 0.116
Bán trục lớn (a) 2.913 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.576 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.250 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.971 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 16.307°
Kinh độ (Ω) 324.752°
Acgumen (ω) 18.422°
Độ bất thường trung bình (M) -172.586°

709 Fringilla là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được J. Helffrich phát hiện ngày 3.2.1911 ở Heidelberg và được đặt theo tên Fringilla, tên khoa học của chim sẻ[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi