7100 Martin Luther

tiểu hành tinh

7100 Martin Luther (1360 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van HoutenIngrid van Houten-Groeneveld ngày plates taken bởi Tom GehrelsĐài thiên văn Palomar. Nó được đặt theo tên German theologian và religious reformer Martin Luther.

Martin Luther
Khám phá
Khám phá bởiCornelis Johannes van Houten
Ingrid van Houten-Groeneveld
Tom Gehrels
Nơi khám pháĐài thiên văn Palomar
Ngày phát hiện29 tháng 9 năm 1973
Tên định danh
7100
Đặt tên theo
Martin Luther
1360 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6171437
Viễn điểm quỹ đạo3.1174529
Độ lệch tâm0.0872440
1773.4041690
91.94904
Độ nghiêng quỹ đạo1.26430
201.38758
112.33153
Đặc trưng vật lý
14.0

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa