711 Marmulla

tiểu hành tinh

711 Marmulla

Tên
Tên Marmulla
Tên chỉ định 1911 LN; 1927 AB
Phát hiện
Người phát hiện J. Palisa
Ngày phát hiện 1 tháng 3 năm 1911
Nơi phát hiện Viên
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.195
Bán trục lớn (a) 2.237 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.800 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.674 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.346 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 6.087°
Kinh độ (Ω) 357.252°
Acgumen (ω) 299.745°
Độ bất thường trung bình (M) 327.519°

711 Marmulla là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Flora[1]. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu S, có bề mắt sáng.

Tiểu hành tinh này do Johann Palisa phát hiện ngày 01.3.1911 ở Viên và được đặt theo tên Marmulla, phái sinh từ tiếng Đức cổ marmul, nghĩa là cẩm thạch[2]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi