714 Ulula

tiểu hành tinh

714 Ulula

Tên
Tên Ulula
Tên chỉ định 1911 LW
Phát hiện
Người phát hiện J. Helffrich
Ngày phát hiện 18 tháng 5 năm 1911
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.057
Bán trục lớn (a) 2.535 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.389 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.681 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.036 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 14.271°
Kinh độ (Ω) 234.078°
Acgumen (ω) 230.376°
Độ bất thường trung bình (M) 233.382°

714 Ulula là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Maria[1]. Nó được J. Helffrich phát hiện ngày 18.5.1911 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Ulula, tên khoa học của chim cú[2]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi