715 Transvaalia

tiểu hành tinh

715 Transvaalia

Tên
Tên Transvaalia
Tên chỉ định 1911 LX
Phát hiện
Người phát hiện H. E. Wood
Ngày phát hiện 22 tháng 4 năm 1911
Nơi phát hiện Johannesburg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.086
Bán trục lớn (a) 2.768 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.530 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.005 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.604 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 13.813°
Kinh độ (Ω) 46.316°
Acgumen (ω) 300.028°
Độ bất thường trung bình (M) 55.908°

715 Transvaalia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được H. E. Wood phát hiện ngày 22.4.1911 ở Johannesburg, và được đặt tên là 715 Transvaalia, theo tên vùng Transvaal, Nam Phi, nơi phát hiện lần đầu một thiên thể[1]

Ngày 23.4.1920, thiên thể 1920 GZ được phát hiện, và được đặt tên là 933 Susi. Nhưng năm 1928 người ta nhận ra rằng 2 thiên thể trên chỉ là một, nên tên Transvaalia được giữ nguyên, còn tên 933 Susi được sử dụng lại để đặt cho tiểu hành tinh 1927 CH do Karl Reinmuth phát hiện ngày 10.2.1927

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi