716 Berkeley

tiểu hành tinh

716 Berkeley

Tên
Tên Berkeley
Tên chỉ định 1911 MD
Phát hiện
Người phát hiện J. Palisa
Ngày phát hiện 30 tháng 7 năm 1911
Nơi phát hiện Viên
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.086
Bán trục lớn (a) 2.812 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.570 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.055 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.716 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 8.497°
Kinh độ (Ω) 146.302°
Acgumen (ω) 53.024°
Độ bất thường trung bình (M) 92.216°

716 Berkeley là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Johann Palisa phát hiện ngày 30.7.1911 ở Viên, và được đặt theo tên đại học California tại Berkeley[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi