718 Erida

tiểu hành tinh

718 Erida

Tên
Tên Erida
Tên chỉ định 1911 MS
Phát hiện
Người phát hiện J. Palisa
Ngày phát hiện 29 tháng 9 năm 1911
Nơi phát hiện Viên
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.203
Bán trục lớn (a) 3.055 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.435 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.674 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.339 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 6.933°
Kinh độ (Ω) 38.648°
Acgumen (ω) 175.406°
Độ bất thường trung bình (M) 345.444°

718 Erida là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Johann Palisa phát hiện ngày 29.9.1911 ở Viên, và được đặt theo tên Erida, con gái của nhà thiên văn học người Mỹ Armin Otto Leuschner[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi