723 Hammonia

tiểu hành tinh

723 Hammonia

Tên
Tên Hammonia
Tên chỉ định 1911 NB
Phát hiện
Người phát hiện J. Palisa
Ngày phát hiện 21 tháng 10 năm 1911
Nơi phát hiện Viên
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.059
Bán trục lớn (a) 2.993 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.815 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.170 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.177 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.982°
Kinh độ (Ω) 163.604°
Acgumen (ω) 243.322°
Độ bất thường trung bình (M) 33.084°

723 Hammonia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Johann Palisa phát hiện ngày 21.10.1911 ở Viên, và được đặt theo tên tiếng Latin của thành phố Hamburg, Đức[1]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa