725 Amanda

tiểu hành tinh

725 Amanda

Tên
Tên Amanda
Tên chỉ định 1911 ND
Phát hiện
Người phát hiện J. Palisa
Ngày phát hiện 21 tháng 10 năm 1911
Nơi phát hiện Viên
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.220
Bán trục lớn (a) 2.572 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.006 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.138 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.126 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.788°
Kinh độ (Ω) 68.871°
Acgumen (ω) 323.005°
Độ bất thường trung bình (M) 265.287°

725 Amanda là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Johann Palisa phát hiện ngày 21.10.1911 ở Viên, và được đặt theo tên Amanda Schorr, vợ của nhà thiên văn học người Đức Richard Reinhard Emil Schorr[1]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi