7328 Casanova

tiểu hành tinh

7328 Casanova (1984 SC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1984 bởi A. MrkosKlet.

Casanova
Khám phá
Khám phá bởiA. Mrkos
Nơi khám pháKlet
Ngày phát hiện20 tháng 9 năm 1984
Tên định danh
7328
Đặt tên theo
Giacomo Casanova
1984 SC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0844935
Viễn điểm quỹ đạo3.0486517
Độ lệch tâm0.1878299
1501.8575475
286.67011
Độ nghiêng quỹ đạo13.67247
0.73223
341.45845
Đặc trưng vật lý
13.7

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa