7565 Zipfel

tiểu hành tinh

7565 Zipfel (1988 RD11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1988 bởi S. J. BusCerro Tololo.

Zipfel
Khám phá
Khám phá bởiS. J. Bus
Nơi khám pháCerro Tololo
Ngày phát hiện14 tháng 9 năm 1988
Tên định danh
7565
1988 RD11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6531060
Viễn điểm quỹ đạo3.4596626
Độ lệch tâm0.1319462
1951.6879173
37.39515
Độ nghiêng quỹ đạo3.32359
359.92521
186.11714
Đặc trưng vật lý
13.4

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi