757 Portlandia

tiểu hành tinh

757 Portlandia

Tên
Tên Portlandia
Tên chỉ định 1908 EJ
Phát hiện
Người phát hiện Joel Hastings Metcalf
Ngày phát hiện 30 tháng 9 năm 1908
Nơi phát hiện Taunton, Massachusetts
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.109
Bán trục lớn (a) 2.374 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.116 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.632 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.658 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 8.169°
Kinh độ (Ω) 22.589°
Acgumen (ω) 44.323°
Độ bất thường trung bình (M) 134.949°

757 Portlandia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Joel Hastings Metcalf phát hiện ngày 30.9.1908 ở Taunton, Massachusetts và được đặt theo tên thành phố Portland, (Maine, Hoa Kỳ), nơi Metcalf làm mục sư ở nhà thờ khi qua đời.[1].

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi