77: The Year of Punk and New Wave

77: The Year of Punk and New Wave (Helter Skelter Publishing, 2006) là một cuốn sách của Henrik Poulsen liệt kê danh mục mọi ban nhạc punk rock đã thu âm tại Vương quốc Anh trong thời đại của nhạc punk.[1] Cuốn sách có khoảng 200 mục từ bắt đầu với Acme Sewage Company và kết thúc bằng Zeros.[2]

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2021.
  2. ^ '77 a suitably chaotic read”. The Georgia Straight. ngày 1 tháng 11 năm 2006. Truy cập ngày 8 tháng 1 năm 2021.

Liên kết ngoài

sửa