792 Metcalfia

tiểu hành tinh

792 Metcalfia

Tên
Tên Metcalfia
Tên chỉ định 1907 ZC
Phát hiện
Người phát hiện Joel Hastings Metcalf
Ngày phát hiện 20 tháng 3 năm 1907
Nơi phát hiện Taunton, Massachusetts
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.133
Bán trục lớn (a) 2.621 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.272 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.970 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.244 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 8.609°
Kinh độ (Ω) 265.319°
Acgumen (ω) 227.744°
Độ bất thường trung bình (M) 106.454°

792 Metcalfia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Joel Hastings Metcalf phát hiện ngày 20.3.1907 ở Taunton, Massachusetts (Hoa Kỳ), và được đặt theo tên Joel Hastings Metcalf, người phát hiện, tương tự như tiểu hành tinh 726 Joëlla[1].

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa