793 Arizona

tiểu hành tinh

793 Arizona

Tên
Tên Arizona
Tên chỉ định 1907 ZD
Phát hiện
Người phát hiện P. Lowell
Ngày phát hiện 9 tháng 4 năm 1907
Nơi phát hiện Flagstaff
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Lệch tâm (e) 0.122
Bán trục lớn (a) 2.799 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.458 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.139 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.682 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 15.802°
Kinh độ (Ω) 36.171°
Acgumen (ω) 308.672°
Độ bất thường trung bình (M) 245.561°

793 Arizona là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Percival Lowell phát hiện ngày 9.4.1907 ở Flagstaff, Arizona, và được đặt theo tên tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ[1].

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa