802 Epyaxa

tiểu hành tinh

802 Epyaxa

Tên
Tên Epyaxa
Tên chỉ định 1915 WR; 1930 YK;
1931 AX; 1970 AM1;
1972 XW; 1977 FG3
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 20 tháng 3 năm 1915
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.079
Bán trục lớn (a) 2.196 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.023 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.369 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.254 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.208°
Kinh độ (Ω) 7.929°
Acgumen (ω) 115.791°
Độ bất thường trung bình (M) 329.416°

802 Epyaxa là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Flora[1]. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu S, có bề mặt sáng.

Tiểu hành tinh này do Max Wolf phát hiện ngày 20.3.1915 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Epyaxa, vợ của Syennesis, vua xứ Cilicia (vùng Tiểu Á thời cổ)[2].

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi