806 Gyldenia

tiểu hành tinh

806 Gyldenia

Tên
Tên Gyldenia
Tên chỉ định 1915 WX
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 18 tháng 4 năm 1915
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.070
Bán trục lớn (a) 3.213 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.989 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.438 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.761 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 14.239°
Kinh độ (Ω) 44.551°
Acgumen (ω) 113.371°
Độ bất thường trung bình (M) 287.257°

806 Gyldenia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 18.4.1915 ở Heidelberg và được đặt theo tên Hugo Gyldén, nhà thiên văn học người Thụy Điển-Phần Lan[1].

Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi