808 Merxia

tiểu hành tinh

808 Merxia

Tên
Tên Merxia
Tên chỉ định 1901 GY
Phát hiện
Người phát hiện Luigi Carnera
Ngày phát hiện 11 tháng 10 năm 1901
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.130
Bán trục lớn (a) 2.744 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.386 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.102 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.545 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.718°
Kinh độ (Ω) 181.166°
Acgumen (ω) 274.351°
Độ bất thường trung bình (M) 224.462°

808 Merxia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Luigi Carnera phát hiện ngày 11.10.1901 ở Heidelberg và được đặt theo tên Adalbert Merx, cha vợ của Luigi Carnera[1].

Tên của nó lại được dùng đặt cho nhóm tiểu hành tinh Maerxia[2]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi