8116 Jeanperrin

tiểu hành tinh

8116 Jeanperrin (1996 HA15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 4 năm 1996 bởi E. W. ElstĐài thiên văn Nam Âu.

Jeanperrin
Khám phá
Khám phá bởiE. W. Elst
Nơi khám pháĐài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá17 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định8116
Đặt tên theo
Jean Baptiste Perrin
1996 HA15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8936224
Viễn điểm quỹ đạo2.6063464
Độ lệch tâm0.1583842
Chu kỳ quỹ đạo1232.7292492
Độ bất thường trung bình65.57982
Độ nghiêng quỹ đạo5.43052
Kinh độ của điểm nút lên49.06922
Acgumen của cận điểm320.60415
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.8

Liên kết ngoàiSửa đổi