8127 Beuf

tiểu hành tinh

8127 Beuf một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 4 năm 1967 bởi C. U. CescoĐài thiên văn Félix AguilarEl Leoncito. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học người Pháp, Francisco Beuf.[1]

Tham khảo sửa

  1. ^ “JPL Small”. Truy cập 4 tháng 10 năm 2015.