813 Baumeia

tiểu hành tinh

813 Baumeia

Tên
Tên Baumeia
Tên chỉ định 1915 YR
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 28 tháng 11 năm 1915
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.026
Bán trục lớn (a) 2.223 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.165 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.281 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.315 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 6.299°
Kinh độ (Ω) 52.017°
Acgumen (ω) 315.471°
Độ bất thường trung bình (M) 60.969°

813 Baumeia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 28.11.1915 ở Heidelberg, và được đặt theo tên H. Baum, sinh viên ngành thiên văn học, bị giết chết trong thế chiến thứ nhất[1].

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi