815 Coppelia

tiểu hành tinh

815 Coppelia

Tên
Tên Coppelia
Tên chỉ định 1916 YU
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 2 tháng 2 năm 1916
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.076
Bán trục lớn (a) 2.659 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.457 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.861 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.336 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 13.870°
Kinh độ (Ω) 57.330°
Acgumen (ω) 56.755°
Độ bất thường trung bình (M) 248.009°

815 Coppelia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 2.2.1916 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Coppélia, vở ba lê của Léo Delibes[1].

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa