816 Juliana

tiểu hành tinh

816 Juliana

Tên
Tên Juliana
Tên chỉ định 1916 YV
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 8 tháng 2 năm 1916
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.110
Bán trục lớn (a) 3.003 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.673 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.334 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.205 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 14.322°
Kinh độ (Ω) 127.941°
Acgumen (ω) 23.508°
Độ bất thường trung bình (M) 63.521°

816 Juliana là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 8.2.1916 ở Heidelberg, và được đặt theo tên nữ hoàng Juliana của Hà Lan.[1]

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa