8182 Akita

tiểu hành tinh

8182 Akita (1992 TX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 10 năm 1992 bởi M. YanaiK. WatanabeKitami.

Akita
Khám phá
Khám phá bởiM. YanaiK. Watanabe
Nơi khám pháKitami
Ngày khám phá1 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định8182
1992 TX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6333451
Viễn điểm quỹ đạo3.1278145
Độ lệch tâm0.0858281
Chu kỳ quỹ đạo1785.7402392
Độ bất thường trung bình66.02539
Độ nghiêng quỹ đạo1.86138
Kinh độ của điểm nút lên17.08556
Acgumen của cận điểm357.60580
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.6

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi