818 Kapteynia

tiểu hành tinh

818 Kapteynia

Tên
Tên Kapteynia
Tên chỉ định 1916 YZ
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 21 tháng 2 năm 1916
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.098
Bán trục lớn (a) 3.167 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.857 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.477 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.637 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 15.680°
Kinh độ (Ω) 71.032°
Acgumen (ω) 295.591°
Độ bất thường trung bình (M) 56.643°

818 Kapteynia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 21.2.1916 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Jacobus Kapteyn, nhà thiên văn học người Hà Lan[1].

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa