819 Barnardiana

tiểu hành tinh

819 Barnardiana

Tên
Tên Barnardiana
Tên chỉ định 1916 ZA
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 3 tháng 3 năm 1916
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.141
Bán trục lớn (a) 2.198 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.887 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.509 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.258 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.896°
Kinh độ (Ω) 333.333°
Acgumen (ω) 305.898°
Độ bất thường trung bình (M) 53.331°

819 Barnardiana là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 3.3.1916 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Edward Emerson Barnard, nhà thiên văn học người Mỹ[1].

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa