820 Adriana

tiểu hành tinh

820 Adriana

Tên
Tên Adriana
Tên chỉ định 1916 ZB
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 30 tháng 3 năm 1916
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.052
Bán trục lớn (a) 3.130 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.968 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.291 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.537 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.937°
Kinh độ (Ω) 118.590°
Acgumen (ω) 184.223°
Độ bất thường trung bình (M) 301.661°

820 Adriana là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 30.3.1916 ở Heidelberg. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó[1].

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa