821 Fanny

tiểu hành tinh

821 Fanny

Tên
Tên Fanny
Tên chỉ định 1916 ZC
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 31 tháng 3 năm 1916
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.207
Bán trục lớn (a) 2.777 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.202 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.352 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.628 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.378°
Kinh độ (Ω) 209.920°
Acgumen (ω) 32.840°
Độ bất thường trung bình (M) 78.528°

821 Fanny là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 31.3.1916 ở Heidelberg. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó[1].

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi