822 Lalage

tiểu hành tinh

822 Lalage

Tên
Tên Lalage
Tên chỉ định 1916 ZD
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 31 tháng 3 năm 1916
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.155
Bán trục lớn (a) 2.255 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.905 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.606 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.387 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 0.715°
Kinh độ (Ω) 210.383°
Acgumen (ω) 246.392°
Độ bất thường trung bình (M) 211.963°

822 Lalage là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 31.3.1916 ở Heidelberg. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó[1].

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa