823 Sisigambis

tiểu hành tinh

823 Sisigambis

Tên
Tên Sisigambis
Tên chỉ định 1916 ZG; A913 JB;
1937 QE; 1939 FA1;
1969 FN
Phát hiện
Người phát hiện Max Wolf
Ngày phát hiện 31 tháng 3 năm 1916
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.090
Bán trục lớn (a) 2.222 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.021 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.422 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.312 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.644°
Kinh độ (Ω) 255.225°
Acgumen (ω) 218.601°
Độ bất thường trung bình (M) 65.719°

823 Sisigambis là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Flora[1]. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu S, có bề mặt sáng. Đường kính của nó khoảng 17 km và suất phản chiếu ánh sáng là 0.179 [2]. Không biết rõ thời gian quay vòng của nó, nhưng dường như ít nhất cũng trên 12 giờ[3][4].

Tiểu hành tinh này do Max Wolf phát hiện ngày 31.3.1916 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Sisygambis, mẹ của Darius III của Ba Tư[5].

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ «Zappala, V., Ph. Bendjoya, A. Cellino, P. Farinella, và C. Froeschle, Asteroid Dynamical Families. EAR-A-5-DDR-FAMILY-V4.1. NASA Planetary Data System, 1997»
  2. ^ http://www.psi.edu/pds/resource/imps.html
  3. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 6 năm 2006. Truy cập ngày 14 tháng 5 năm 2010.
  4. ^ http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1994Icar..109..267B&db_key=AST&data_type=HTML&format=&high=444b66a47d22605
  5. ^ Ý nghĩa của tên tiểu hành tinh từ 1-1500 trên Wikipedia tiếng Anh

Liên kết ngoàiSửa đổi