825 Tanina

tiểu hành tinh

825 Tanina

Tên
Tên Tanina
Tên chỉ định 1916 ZL; A904 UB
Phát hiện
Người phát hiện G. N. Neujmin
Ngày phát hiện 27 tháng 3 năm 1916
Nơi phát hiện Simeis
Thông số quỹ đạo
KNTV 18 tháng 8 năm 2005 (ngJ 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0.075
Bán trục lớn (a) 2.226 ĐVTV
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.060 ĐVTV
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.392 ĐVTV
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.321 NJ
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.400°
Kinh độ (Ω) 101.517°
Acgumen (ω) 111.310°
Độ bất thường trung bình (M) 310.567°

825 Tanina là một tiểu hành tinhvành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Flora[1]. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu S[2], có bề mặt sáng. Đường kính của nó khoảng 11 km và suất phản chiếu ánh sáng là 0.262 [3]. Thời gian quay vòng của nó là 6.746 giờ[4].

Tiểu hành tinh này do G. N. Neujmin phát hiện ngày 27.3.1916 ở Simeiz (Krym, Ukraina), và được đặt theo tên Tanina, một công chúa Bạch Nga mà gia đình bị tàn sát trong cuộc Cách mạng 1918[5].

Tham khảo sửa

  1. ^ «Zappala, V., Ph. Bendjoya, A. Cellino, P. Farinella, và C. Froeschle, Asteroid Dynamical Families. EAR-A-5-DDR-FAMILY-V4.1. NASA Planetary Data System, 1997»
  2. ^ [1]
  3. ^ [2]
  4. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 6 năm 2006. Truy cập ngày 15 tháng 5 năm 2010.
  5. ^ Ý nghĩa của tên tiểu hành tinh từ 1-1500 trên Wikipedia tiếng Anh

Liên kết ngoài sửa